Hellkes Ringar

  

Vårt sortiment av vigselringar och förlovningsringar

Ringmått

Att hitta din ringstorlek

Hellkes Ringar förstår att du kanske inte vet vilken ringstorlek du har för dina fingrar, och vi vill hjälpa till. Vi kan skicka dig ett ringmått som du får låna helt kostnadsfritt. Det kan du använda för att ta reda på vilken ringstorlek du behöver.

Tips för att mäta ringstorlek

  • Mät inte kalla fingrar. Kalla fingrar är ofta mycket mindre än varma fingrar.
  • Mät din ringstorlek på eftermiddagen eller kvällen, då är dina fingrar som störst.

Tips för att köpa en ring som en överraskning

  • Fråga din partners mamma eller en av hennes vänner om de vet vilken storlek hon har.
  • Låna en av din partners nuvarande ringar och mät den. Se till att det är rätt finger, bara.

Vad händer om det blir fel storlek?

Kontakta oss för prisuppgift, vi tar endast ett självkostnadspris.

Låna ett ringmått - kostnadsfritt

Kontakta oss så kan vi skicka dig ett ringmått kostnadsfritt och svara på frågor angående ringstorlekar.


Sitemap |  Terms And Conditions